کنفرانس بین المللی حقوق ساخت، دی ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

International construction law conference

پوستر کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

کنفرانس بین المللی حقوق ساخت در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۸ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی حقوق ساخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی حقوق ساخت