سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت، بهمن ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

The third international law conference

پوستر سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت