دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت، بهمن ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

2nd International Construction Law Conference

پوستر دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت