سومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری، مهر ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری

3th National Conference on Management, Psychology and Behavioral Sciences

پوستر سومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری

سومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری