هشتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران، آبان ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران

The 8th International Conference on Engineering Education in Iran

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران

هشتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن آموزش مهندسی ایراندانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.