ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران، آبان ماه 98

ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران

The 6th Iran International Conference on Engineering Education

پوستر ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران

ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران (IICEE) کنفرانسی است که هر دو سال یک بار با هدف ارائه نوآوری های پژوهشی در زمینه آموزش مهندسی برگزار می شود. IICEE 2019  با موضوع اصلی "گذر از کمیت به کیفیت در آموزش مهندسی" ششمین همایش در این زمینه بوده که دانشگاه فردوسی مشهد مفتخر به میزبانی آن در سال 1398 است.

 

محورهای همایش
•    بین‌المللی سازی آموزش مهندسی
•    توجه به حفاظت از محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی در آموزش مهندسی
•    طراحی و بهبود محتوای برنامه‌های درسی درآموزش مهندسی
•    ترکیب آموزش مهندسی با علوم اجتماعی و مدیریتی
•    ارتقا اخلاق در آموزش مهندسی
•    چالش‌ها و راه حل‌ها در ارتباط با برنامه‌ریزی و اجرای آموزش مهندسی
•    بررسی های موردی در آموزش مهندسی
•    مستندسازی تجربیات در آموزش مهندسی
•    تقویت ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه با هدف بهبود آموزش مهندسی 
•    استفاده از شیوه‌های نوین تدریس و ارزشیابی در آموزش مهندسی
•    پژوهش و دستاوردها در زمینه یادگیری، آموزش و ارزیابی
•    گذر از توسعه‌ی کمی به کیفی در آموزش مهندسی