ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران، آبان ماه 98

ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران

The 6th Iran International Conference on Engineering Education

پوستر ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران

ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران مراجعه فرمایید.


همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران (IICEE) کنفرانسی است که هر دو سال یک بار با هدف ارائه نوآوری های پژوهشی در زمینه آموزش مهندسی برگزار می شود. IICEE 2019  با موضوع اصلی "گذر از کمیت به کیفیت در آموزش مهندسی" ششمین همایش در این زمینه بوده که دانشگاه فردوسی مشهد مفتخر به میزبانی آن در سال 1398 است.

 

محورهای همایش
•    بین‌المللی سازی آموزش مهندسی
•    توجه به حفاظت از محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی در آموزش مهندسی
•    طراحی و بهبود محتوای برنامه‌های درسی درآموزش مهندسی
•    ترکیب آموزش مهندسی با علوم اجتماعی و مدیریتی
•    ارتقا اخلاق در آموزش مهندسی
•    چالش‌ها و راه حل‌ها در ارتباط با برنامه‌ریزی و اجرای آموزش مهندسی
•    بررسی های موردی در آموزش مهندسی
•    مستندسازی تجربیات در آموزش مهندسی
•    تقویت ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه با هدف بهبود آموزش مهندسی 
•    استفاده از شیوه‌های نوین تدریس و ارزشیابی در آموزش مهندسی
•    پژوهش و دستاوردها در زمینه یادگیری، آموزش و ارزیابی
•    گذر از توسعه‌ی کمی به کیفی در آموزش مهندسیمقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران