اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)، آبان ماه 94

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)

پوستر اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری) در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شیراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری) مراجعه فرمایید.


اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری) از 19 الی 21 آبان ماه سال1394‌ در‌ دانشکده های ‌ مهندسی دانشگاه شیراز با همکاری و مشارکت فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و انجمن آموزش مهندسی ایران برگزار می‌گردد.

 

محورهای کنفرانس:

-   فناوری های نوین در آموزش مهندسی، یاددهی و یادگیری
-   دغدغه های مسوولیت پذیری اجتماعی و نقش آموزش مهندسی
-    گذر از توسعه کمی به توسعه کیفی در آموزش مهندسی
-    افقهای آینده در مهندسی و آموزش مهندسی
-   خلاقیت و کارآفرینی در آموزش مهندسی
-    مستند سازی تجربیات در آموزش مهندسی
-    آموزش مهندسی و محیط زیست
-    نقش پژوهش در آموزش مهندسی
-    اخلاق مهندسی و توسعه پایدار
-    آموزش مهندسی و کشاورزی
-    آموزش مجازی در مهندسی
-   آموزش مهندسی و انرژی
-   ارزیابی آموزش مهندسیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)