چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

Fourth International Congress of Religious Culture and Thought

پوستر چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه قم،موسسه سفیران فرهنگی مبین در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی