سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، آذر ماه ۱۳۹۵

سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

پوستر سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه سفيران فرهنگي مبين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی