دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ، مهر ماه ۱۳۹۴

دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

2nd International Congress on Culture and Religious Thought

پوستر دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه سفيران فرهنگي مبين در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی