هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک، آبان ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

The 7th International Conference on Electrical,computer and mechanical engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک