اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران

The first national conference on computers, information technology and Islamic communications in Iran

پوستر اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران

اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكمت مرتضوي و انجمن علمي ارتباطات و تبليغ حوزه علميه در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران