پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک، تیر ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

The 5th International Conference on Electrical,computer and mechanical engineering

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک