دومین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران

پوستر دومین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران

دومین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكمت مرتضوي در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران