دومین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

2nd National Conference on Computer, Information Technology and Islamic Communication of Iran

پوستر دومین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

دومین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكمت مرتضوي در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران