سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی، مهر ماه ۱۳۹۸

سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی

13th professor alborzi international congress of cilinical microbiology

پوستر سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی

سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ توسط ،مركز تحقيقات ميكروب شناسي باليني استاد البرزي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی