هفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران، مهر ماه ۱۳۹۲

هفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

7th International Iranian Congress of Clinical Microbiology

پوستر هفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

هفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۲ توسط ،مركز تحقيقات ميكروب شناسي باليني استاد البرزي در شهر شیراز برگزار گردید.