دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران، مهر ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

12th International Congress of Clinical Microbiology of Iran

پوستر دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان،دانشگاه علوم پزشكي كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران