دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران، مهر ماه 97

دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

12th International Congress of Clinical Microbiology of Iran

پوستر دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران مراجعه فرمایید.


محورهای کنگره
1- عفونت در بخش مراقبت های ویژه
2- انگل شناسی بالینی(لیشمانیوز پوستی و احشایی)
3- ویروس شناسی بالینی
4- ایمنی شناسی بیماریهای عفونی
5- اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی
6- قارچ شناسی بالینی
7- ایدز (HIV)
8- روش های تشخیص کلاسیک و نوین در حیطه میکروب شناسی بالینی
9- نقش حرفه ای گری در پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانیمقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران