ششمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل، ترافیک و ایمنی، آذر ماه ۱۳۹۸

ششمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل، ترافیک و ایمنی

6th International Congress on Transport, Traffic and Safety Coatings

پوستر ششمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل، ترافیک و ایمنی

ششمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل، ترافیک و ایمنی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن صنایع رنگ ایرانانجمن رنگ ايران -دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل، ترافیک و ایمنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل، ترافیک و ایمنی