ششمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل، ترافیک و ایمنی، آذر ماه 98

ششمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل، ترافیک و ایمنی

6th International Congress on Transport, Traffic and Safety Coatings

پوستر ششمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل، ترافیک و ایمنی

ششمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل، ترافیک و ایمنی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۸ توسط انجمن رنگ ایران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


We are pleased to invite you to the "Transportation, Traffic and Safety Coatings” congress scheduled from 17 December 2019 in Tehran, Iran.

This congress will be a joint effort of the Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic) and the Iranian Color Society (ICS), where will examine academic research and industrial development both locally and internationally.

It is an honor and privilege to invite you to participate in this conference on the following topics based on your expertise and preference;

  • Advanced Materials And Novel Coatings
  • Coatings for Marine & Railroad Transportation & Aviation Applications
  • Pavement Markings and Traffic Coatings
  • Automotive Coatings
  • Fire Protection and Intumescent Coatings (Safety aims)
  • Functional and Smart Coatings
  • Electrochemistry and Corrosion Science
  • Nanotechnology for Coating Technology
  • Green Coatings