دومین کنفرانس بین المللی رنگ و پوشش خودرویی، آبان ماه ۱۳۸۸

دومین کنفرانس بین المللی رنگ و پوشش خودرویی

2nd International Conference on Automotive Paint and Coating

دومین کنفرانس بین المللی رنگ و پوشش خودرویی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ توسط ،پژوهشگاه صنايع رنگ در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی رنگ و پوشش خودرویی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی رنگ و پوشش خودرویی