سومین کنگره بین المللی پوشش های خودرویی، آذر ماه ۱۳۹۱

سومین کنگره بین المللی پوشش های خودرویی

3rd International Congress of Automative Paint & Coatings

پوستر سومین کنگره بین المللی پوشش های خودرویی

سومین کنگره بین المللی پوشش های خودرویی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) و پژوهشكده رنگ و پليمر دانشگا در شهر تهران برگزار گردید.