هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر ماه ۱۴۰۰

هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

18th International Management Conference

پوستر هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علامه طباطبائی،انجمن علوم مدیریت ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت