پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر ماه ۱۳۹۷

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

The 15th International Management Conference

پوستر پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.