شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر ماه ۱۳۹۸

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

16th International Conference on Management

پوستر شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه الزهرا،انجمن علوم مدیریت ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت