ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

Sixth Conference on Applied Chemistry of the Iranian Chemistry Association

پوستر ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه ملایر، در شهر ملایر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران