پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

The fifth seminar on applied chemistry of the Iranian Chemical Society

پوستر پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.