پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

The fifth seminar on applied chemistry of the Iranian Chemical Society

پوستر پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در شهر تبریز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.