پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، خرداد ماه ۱۳۹۳

پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

Fifth International Conference on Heating, Cooling and Air Conditioning

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع