چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع، خرداد ماه ۱۳۹۱

چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

04th International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning

چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع