سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع، خرداد ماه ۱۳۹۰

سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

03rd International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning

سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع