سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

03rd International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning

سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۰ تا ۵ خرداد ۱۳۹۰ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع