دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع، خرداد ماه ۱۳۸۹

دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

02nd International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning

دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع