دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

02nd International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning

دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ تا ۱۳ خرداد ۱۳۸۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع