پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، اردیبهشت ماه 99

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

The 5th International Conference on Innovation and Research In Educational Sciences,Management and Psychology

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

الف- نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی :
.1برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی .2 تعلیم تربیت دینی و اخلاق اسلامی  .3مدیریت و  برنامه ریزی آموزشی .4 تکنولوژی و تحقیقات آموزشی  .5 روش های تدریس نوین .6 آموزش الکترونیک  .7 آموزش و پرورش  .8سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی

ب- نوآوری و تحقیق در علوم مدیریت  :
.1مدیریت استراتژیک  .2 مدیریت کارآفرینی .3 مدیریت آموزشی .4 مدیریت بازرگانی .مدیریت اجرایی 6  مدیریت شهری .7   مدیریت دولتی .8  سایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت

:ج- نوآوری و تحقیق در علوم روانشناسی

.1سنجش و اندازه گیری .2 روانشناسی شخصیت .3  روانشناسی فرهنگی .4 روانشناسی اسلامی .5  روانشناسی عمومی .6روانشناسی سلامت .7  روانشناسی تربیتی .8  سایر مباحث مرتبط با روانشناسی