پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، تیر ماه 99

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

The 5th International Conference on Innovation and Research In Educational Sciences,Management and Psychology

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۹ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

الف- نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی :
.1برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی .2 تعلیم تربیت دینی و اخلاق اسلامی  .3مدیریت و  برنامه ریزی آموزشی .4 تکنولوژی و تحقیقات آموزشی  .5 روش های تدریس نوین .6 آموزش الکترونیک  .7 آموزش و پرورش  .8سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی

ب- نوآوری و تحقیق در علوم مدیریت  :
.1مدیریت استراتژیک  .2 مدیریت کارآفرینی .3 مدیریت آموزشی .4 مدیریت بازرگانی .مدیریت اجرایی 6  مدیریت شهری .7   مدیریت دولتی .8  سایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت

:ج- نوآوری و تحقیق در علوم روانشناسی

.1سنجش و اندازه گیری .2 روانشناسی شخصیت .3  روانشناسی فرهنگی .4 روانشناسی اسلامی .5  روانشناسی عمومی .6روانشناسی سلامت .7  روانشناسی تربیتی .8  سایر مباحث مرتبط با روانشناسیمقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی