چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، شهریور ماه 98

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

The 4th International Conference on Innovation and Research In Educational Sciences,Management and Psychology

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۸ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

الف- نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی :
.1برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی .2 تعلیم تربیت دینی و اخلاق اسلامی  .3مدیریت و  برنامه ریزی آموزشی .4 تکنولوژی و تحقیقات آموزشی  .5 روش های تدریس نوین .6 آموزش الکترونیک  .7 آموزش و پرورش  .8سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی

ب- نوآوری و تحقیق در علوم مدیریت  :
.1مدیریت استراتژیک  .2 مدیریت کارآفرینی .3 مدیریت آموزشی .4 مدیریت بازرگانی .مدیریت اجرایی 6  مدیریت شهری .7   مدیریت دولتی .8  سایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت

:ج- نوآوری و تحقیق در علوم روانشناسی

.1سنجش و اندازه گیری .2 روانشناسی شخصیت .3  روانشناسی فرهنگی .4 روانشناسی اسلامی .5  روانشناسی عمومی .6روانشناسی سلامت .7  روانشناسی تربیتی .8  سایر مباحث مرتبط با روانشناسی