چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، شهریور ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

The 4th International Conference on Innovation and Research In Educational Sciences,Management and Psychology

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،مركز مطالعات و تحقيقات علوم و فنون بنيادين در جامعه در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.