سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، تیر ماه 98

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

Third International Conference on Innovation and Research in Educational Sciences, Management and Psychology

پوستر سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی مراجعه فرمایید.


الف- نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی  

1-     برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی

2-     تعلیم تربیت دینی و اخلاق اسلامی

3-     مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

4-      تکنولوژی و تحقیقات آموزشی

5-     روش های تدریس نوین

6-     آموزش الکترونیک

7-     آموزش و پرورش

8-     سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی

 

ب- نوآوری و تحقیق در علوم مدیریت  

1.     مدیریت استراتژیک

2.     مدیریت کارآفرینی

3.     مدیریت آموزشی

4.     مدیریت بازرگانی

5.     مدیریت اجرایی

6.     مدیریت شهری

7.     مدیریت دولتی

8.     سایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت

 

ج- نوآوری و تحقیق در علوم روانشناسی

1-     سنجش و اندازه گیری

2-     روانشناسی شخصیت

3-     روانشناسی فرهنگی

4-     روانشناسی اسلامی

5-      روانشناسی عمومی

6-     روانشناسی سلامت

7-     روانشناسی تربیتی

8-     سایر مباحث مرتبط با روانشناسیمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی