دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، مرداد ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

Second International Conference on Innovation and Research in Educational Sciences, Management and Psychology

پوستر دومین کنفرانس بین المللی  نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكمت مرتضوي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی