چهارمین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی، اسفند ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی

4th International conference on Health, Educational Sciences and psychology

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی

چهارمین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی