سومین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روان شناسی، مهر ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روان شناسی

The third international conference on health, educational sciences and psychology

پوستر سومین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روان شناسی

سومین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روان شناسی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۲ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روان شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روان شناسی