اولین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی

The first international conference on health, educational sciences and psychology

پوستر اولین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی

اولین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،شرکت همایش آروین البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی