دومین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی، خرداد ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی

The second international conference on health, educational sciences and psychology

پوستر دومین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی

دومین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی