هفتمین همایش نقشه برداری مغز ایران، آبان ماه ۱۳۹۹

هفتمین همایش نقشه برداری مغز ایران

7th iranian human brain mapping congress

پوستر هفتمین همایش نقشه برداری مغز ایران

هفتمین همایش نقشه برداری مغز ایران در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشكده علوم و فناوري هاي پزشكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش نقشه برداری مغز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش نقشه برداری مغز ایران