پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران، مهر ماه ۱۳۹۷

پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران

The 5th International Conference on the Mapping of the Iranian Brain

پوستر پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران

پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید بهشتی،علوم و فناوری های شناختی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران