چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران، آبان ۹۶، آبان ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران، آبان ۹۶

4th Iranian Human Brain Mapping Congress

پوستر چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران، آبان ۹۶

چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران، آبان ۹۶ در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید بهشتی، در شهر تهران برگزار گردید.