ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران، مهر ماه 98

ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران

6th iranian human brain mapping congress

پوستر ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران

ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران مراجعه فرمایید.


محور های همایش:

Magnetic Resonance Imaging


Electroencephalography


Positron Emission Tomography


Magnetoencephalography 


Optical Imaging


Transcranial Magnetic Stimulation


Other Neuroscience Areasمقالات پذیرش شده در ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران