ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران، مهر ماه ۱۳۹۸

ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران

6th iranian human brain mapping congress

پوستر ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران

ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه شهيد بهشتي- پژوهشكده علوم و فناوري هاي پزشكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران