اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر آباده برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی