اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر آباده برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی