چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی با شعار «تا ۱۴۰۴»، بهمن ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی با شعار «تا ۱۴۰۴»

4th Conference on Governance and Public Policy

پوستر چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی با شعار «تا ۱۴۰۴»

چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی با شعار «تا ۱۴۰۴» در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۹ توسط ، پژوهشكده سياست‌گذاري علم، فناوري و صنعت دانشگاه صنعتي شريف برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.