سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، دی ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

Third Conference on Governance and Public Policy

پوستر سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۸ توسط دانشگاه صنعتی شریف،پژوهشكده سياست‌گذاري علم، فناوري و صنعت دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی