اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، دی ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

First Conference on Governance and Public Policy

پوستر اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف-پژوهشكده سياستگذاري علم، فناوري و صنعت دانشگاه صنعتي شريف -انديشكده مطالعات حاكميت و سياست‏گذاري دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی