دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، بهمن ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

Second Conference on Governance and Public Policy

پوستر دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف،پژوهشكده سياست‌گذاري علم، فناوري و صنعت دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی