نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، مرداد ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران

The 9th National Conference on Sustainable Development in Civil Engineering

پوستر نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران

نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی آل طه، موسسه آموزش عالی مهر اروند،با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات علوم فنون بنیادین در جامعه و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران