اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، دی ماه 93

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

پوستر اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۳ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ومرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

جغرافیا و برنامه ریزی

-جغرافیا ی پزشکی

-جغرافیا ی سیاسی

-جغرافیا ی طبیعی

-سنجش از دور

-طبیعت گردی(اکوتوریسم)

-ژئومورفولوژی

-آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

-برنامه ریزی و آمایش سرزمین

-برنامه ریزی شهری

-برنامه ریزی منطقه ای

-برنامه ریزی روستایی

-برنامه ریزی گردشگری

-توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی

-و سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی

 

معماری و شهرسازی

-مهندسی معماری

-معماری منظر

-مدیریت پروژه و ساخت

-انرژی معماری

-مرمت ابنیه سنتی

-مطالعات معماری ایران

-معماری اسلامی

-تکنولوژی معماری

-شهرسازی

-طراحی شهری

 

-برنامه ریزی شهری و منطقه ای

-شهرسازی اسلامی

-توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی

-و سایر مباحث مرتبط با معماری و شهرسازیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی