هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، اسفند ماه 97

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

Seventh National Conference on Sustainable Development in Geography and Planning, Architecture and Urban Science

پوستر هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار - موسسه آموزش عالی مهر اروند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

جغرافیا و برنامه ریزی

- جغرافیای پزشکی 

- جغرافیای سیاسی 

- جغرافیای طبیعی 

- سنجش از دور 

- طبیعت گردی(اکوتوریسم) 

- ژئومورفولوژی 

- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی) - برنامه ریزی و آمایش سرزمین 

- برنامه ریزی شهری 

- برنامه ریزی منطقه ای 

- برنامه ریزی روستایی 

- برنامه ریزی گردشگری 

- توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی 

- سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی

معماری و شهرسازی

- مهندسی معماری 

- معماری منظر 

- مدیریت پروژه و ساخت 

- انرژی معماری 

- مرمت ابنیه سنتی 

- مطالعات معماری ایران 

- معماری اسلامی - تکنولوژی معماری 

- شهرسازی 

- طراحی شهری 

- برنامه ریزی شهری و منطقه ای 

- شهرسازی اسلامی 

- توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی 

- سایر مباحث مرتبط با معماری و شهرسازیمقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی