هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

Seventh National Conference on Sustainable Development in Geography and Planning, Architecture and Urban Science

پوستر هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار - موسسه آموزش عالی مهر اروند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

جغرافیا و برنامه ریزی

- جغرافیای پزشکی 

- جغرافیای سیاسی 

- جغرافیای طبیعی 

- سنجش از دور 

- طبیعت گردی(اکوتوریسم) 

- ژئومورفولوژی 

- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی) - برنامه ریزی و آمایش سرزمین 

- برنامه ریزی شهری 

- برنامه ریزی منطقه ای 

- برنامه ریزی روستایی 

- برنامه ریزی گردشگری 

- توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی 

- سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی

معماری و شهرسازی

- مهندسی معماری 

- معماری منظر 

- مدیریت پروژه و ساخت 

- انرژی معماری 

- مرمت ابنیه سنتی 

- مطالعات معماری ایران 

- معماری اسلامی - تکنولوژی معماری 

- شهرسازی 

- طراحی شهری 

- برنامه ریزی شهری و منطقه ای 

- شهرسازی اسلامی 

- توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی 

- سایر مباحث مرتبط با معماری و شهرسازی